Corona info 2021

Vi på Himnabadet följer myndigheternas bedömningar och rekommendationer löpande gällande Coronaviruset.

Maxantal som får vistas på badet med nuvarande restriktioner är 1 000 personer. Det innebär 20 kvm/person av badets totala yta på 20 000 kvm.

Maxantal samtidigt i:
– omklädningsrum 4 personer
– duschar 2 personer
– toalett 1 person

Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/kommuner/foreskrift-gym-sport-bad-handel/

På utomhusbad är det lättare att hålla avstånd då det är större områden som omgärdar bassängerna samt att fysisk aktivitet utomhus innebär betydligt mindre smittspridning. Det är även möjligt att byta om och duscha utomhus på området och på så sätt undvika trängsel i omklädningsrum. Vi kommer försöka få till varmare vatten i duschdraken.

Vi följer Svenska badbranschens rekommendation att ha en klorhalt på 1 mg klor/liter i våra bassänger.

Självklart gäller även hos oss eget ansvar från våra besökare, enligt samma rekommendationer som i övrigt i samhället.

I år har vi även vidtagit följande åtgärder:

Markeringar vid köbildning för att kunna hålla avstånd.

Stängt av toaletter för att hålla nere antalet i omklädningsrummet.

Bastun är avstängd.

Minskat antalet bord i caféet. Dessa får ej flyttas ihop.

Vi vill att du:

På gräsytor – håller minst 2 meter mellan sällskap.

Före och efter bad – gärna duschar hemma eller i duschdraken.

Nya direktiv kan komma under säsongen.