Corona info 2020

Vi på Himnabadet följer myndigheternas bedömningar och rekommendationer löpande gällande Coronaviruset.

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet. Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-idrotts–och-traningsanlaggningar/

9/6 uppdatering från Folkhälsomyndigheten:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/8829d962a37d4035916b9d0920b1881d/rad-minska-smittspridningen-covid19-badplatser.pdf

På utomhusbad är det lättare att hålla avstånd då det är större områden som omgärdar bassängerna samt att fysisk aktivitet utomhus innebär betydligt mindre smittspridning. Det är även möjligt att byta om och duscha utomhus på området och på så sätt undvika trängsel i omklädningsrum. Vi kommer försöka få till varmare vatten i duschdraken.

Vi kommer att följa Svenska badbranschens rekommendation att ha en klorhalt på 1 mg klor/liter i våra bassänger.

Självklart gäller även hos oss eget ansvar från våra besökare, enligt samma rekommendationer som i övrigt i samhället.

Riktlinjer under pandemin:

Hopptorn, café och övriga platser där det kan bildas kö – håll avstånd.

På gräsytor – minst 2 meter mellan sällskap.

Före och efter bad – duscha gärna hemma eller i duschdraken.

Caféborden får ej flyttas ihop.

Föräldrar till barn under 12 år, har företräde till plats närmast bassäng av säkerhetsskäl (för att kunna hålla uppsikt).

I omklädningsrum – håll avstånd.

I duschutrymmet endast två personer samtidigt – en på var sida.

Bastun är avstängd.

Nya direktiv kan komma under säsongen.