Begränsad tid för motionssim under simskoleveckorna.

Under veckorna 25-26 har vi simskolor som begränsar tillgängligheten för motionssim. Vecka 25 fram till 15.00 och vecka 26-27 till 14.30. När simskoleundervisningen pågår går det inte att simma på motionsbanorna. Det blir en del luckor i schemat under denna period, men det är svårt att utlova exakta tider. Säkrast är därför att komma efter dessa tider eller på motionssim morgon alternativt kvällstid. Se tider under aktiviteter.