Om badansvar

Allt bad på Himnabadet sker på egen risk.

Vid vissa tider finns badvärdar placerade vid stora bassängen. De har främst i uppgift att förutse och stävja farliga aktiviteter runt och i poolområdet samt vara behjälpliga om tillbud sker. 


Du som förälder är ansvarig för ditt barn och bedömer om barnet kan vistas i våra bassänger utan vuxen och om de kan ta till sig tillsägelser från våra badvärdar.