Informationsfolder 2023

Här hittar ni vår informationsfolder för 2023. Den delas ut till ca 1200 hushåll inne i Linghem.