Informationsfolder 2022

Här hittar ni vår informationsfolder för 2022. Den delas ut till ca 1200 hushåll inne i Linghem.