Om föreningen

Himnabadet drivs av en ideell förening vilket innebär att alla medlemmar äger badet tillsammans och har ansvar för att det sköts om.
Under 2020 hade vi drygt 570 st. medlemshushåll och ca 42 000 besökare.