Skolavslutningsdisco för högstadieelever

Den 14 juni är du som går på högstadiet välkommen på avslutningsfest/-disco på Himnabadet på kvällen. Information om tid och aktiviteter kommer att publiceras när alla planer för kvällen är klara.