Entréinformation!

Vi tar, under pågående omständigheter, bort möjligheten att gå före i kön och blippa sitt medlemskort. Detta pga att det tyvärr ej är möjligt att blippa och samtidigt kunna hålla avstånd i vår entré.
Tack för att ni tar personligt ansvar och fortsätter hålla avstånd!