Årsmöte 18/11

Himnabadsvänner!
Himnabadets stödförening kallar alla som löste medlemskort 2020 till årsmöte i Himnaskolans matsal, onsdag 18/11 kl 18.30.
Möteshandlingar kommer att finnas på mötet.
Välkomna!