Arbetsdagar 2 och 16 maj samt info om medlemskort

Himnabadet har två arbetsdagar till framöver, den 2 och 16 maj.
Drop-in mellan kl. 14.00-17.00. 

Alla är välkomna att hjälpa till med följande:

 • Klippa häckar och träd (ta gärna med grensax)
 • Fortsätta städa upp grenar/träd i skogspartierna
 • Rensa ogräs runt stugan/bänkarna
 • Förbereda parkeringen för sopning
 • Förbereda för öppning
  • Ställa ut kafémöbler, bänkar, soptunnor, målburar etc
  • Montera stegar, svikt etc
  • Hissa flaggor
  • Tvätta elefant och drake
  • Ta ner luckor för fönstren

Arbetshandskar är bra att ha med sig för flera av uppgifterna.

Beroende på hur många vi blir prioriterar vi bland uppgifterna.
Vi bjuder på fika mitt i till de som hjälpt till!!

Under arbetsdagarna kommer det troligen även i år vara möjligt att köpa medlemskort (flerpersonshushåll/enpersonshushåll) till rabatterat pris på plats på badet.
Vi återkommer med mera information om detta.
Frågor angående medlemskort skickas till medlem@himnabadet.se