Viktig information för simlekstiderna kl 9.00 och 9.45!

 

Det är sista året som fritids kommer att följa de barn som anmälts till vår simlek/märkestagning. 

Fritids har i år enbart möjlighet att följa barnen till grinden utanför badet. 

Som tidigare år har himnabadets simledare endast ansvar för simundervisningen från 9.00- 9.30 samt 9.45-10.15.