Informationsfolder 2024

Här hittar ni vår informationsfolder för 2024. Den delas ut till ca 1200 hushåll inne i Linghem.