HIMNABADETS FRAMTID

Vill du engagera dig i Himnabadet?

Himnabadets stödförening har en trogen medlemsbas och god ekonomi. Efter flera stora investeringar och renoveringar de senaste 10 åren så är anläggningen nu i fint skick. Badet är beroende av det jobb som frivilliga bidrar med genom att engagera sig i diverse arbetsuppgifter. Varje sommar hjälper Himnabadets stödförening dessutom 30-talet ungdomar in på arbetsmarknaden genom att erbjuda dem sitt kanske första sommarjobb.

Himnabadets stödförening drivs som en ideell förening och inför nästa säsong behövs påfyllning i styrelse och arbetsgrupper. Under flera år har antalet styrelsemedlemmar och deltagare i arbetsgrupperna successivt minskat. För att trygga badets långsiktiga överlevnad behöver fler medlemmar engagera sig. Nuvarande styrelse har varit aktiva i badets drift mellan 5 och 18 år vilket gör att det finns en kunskap som behöver föras vidare till nya krafter med fräscha idéer som komplement till erfarenheterna vi har byggt upp.
Utan nya krafter som börjar hjälpa till säsongen 2024 riskerar vi att det blir den sista säsongen.
Styrelsen sammanträder ca en gång i månaden och hjälps tillsammans åt att lösa uppdraget. Nuvarande styrelse kommer att sitta kvar under 2024 och kommer att finnas som stöd för nyvalda.

Följande ansvarsområden finns i styrelsen:

 • Ordförande – Sammankallande i styrelsen. Övriga uppgifter är exempelvis kontakt med kommunen
 • Kassör – Sköter bokföring, kassaflöde och budget för verksamheten
 • Sekreterare – Föreningens sekreterare ansvarar för mötesprotokoll och dokumentation
 • Personalansvarig – Rekrytering av säsongspersonal, hantering av anställningskontrakt och schemaläggning
 • Vattenansvarig – Drift av poolerna, ansvar för vattenkvalitet och inköp av kemikalier
 • Bottendammsugningsansvarig  – Planera arbetet, lära upp nya bottendammsugare och enklare underhåll av maskinerna
 • Kioskansvarig – Bestämma sortiment, inköp och lära upp personalen
 • Omklädningsrum – Inköp, upplärning av personal
 • Utomhusansvarig – Skötsel av området inkl underhåll av primärt gräsklipparna
 • Fastighetsansvarig – Underhåll av fastigheten
 • Kommunikation – Lägga ut aktuell information på hemsida och sociala medier
 • Marknadsansvarig – Jobba med att få in fler sponsorer
 • IT- och larmansvarig – Nätverk, larm, kameraövervakning och ljudanläggning

Inom flera av dessa områden, så som vattenguppen och bottendammsugningen, behövs det flera som hjälper utöver den ansvarige.

Kontakta gärna oss på info@himnabadet.se om ni är intresserade av styrelsearbete i Himnabadets stödförening så kan vi diskutera mer detaljer!

Sprid gärna informationen till vänner och bekanta som är intresserade av styrelsearbete och badets fortlevnad.

Varma hälsningar från Himnabadets stödförening styrelse 2023.

Johan, Monica, Kicki, Maria, Maria, Matti och Elina