Personuppgifter

Hantering av personuppgifter i Himnabadet Stödförening
Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen, kallad GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla inom EU. GDPR har fokus på ett ökat integritetsskydd som reglerar behandling och lagring av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig är Himnabadets styrelse som nås via: info@himnabadet.se

Himnabadet följer nya förordningen vid hantering av personuppgifter om sina medlemmar. Personuppgifter finns lagrade för två syften enligt nedan:

Medlemsförteckning
Medlemsförteckning är framtagen för att följa GDPR direktiven och 39§ Personuppgiftslagen.

Himnabadet lagrar medlemmars kontaktuppgifter (adress, e-mail och telefonnummer) i 3 år i syfte att nå ut till medlemmar med fakturor och information om badet. Telefonnummer lagras i syfte att nå ut vid upphittade medlemskort samt om e-mail-adresser inte fungerar.

Adressuppgifterna lagras i inpasseringssystem vid badet i 3 år. Inga känsliga uppgifter lagras och informationen är enbart för internt bruk och kommer ej säljas eller ges till 3:e part.

Anställda
Himnabadet lagrar anställdas adressuppgifter samt personnummer i 3 år för löneutbetalningar samt som underlag till Skatteverket.

Simskola/märkestagning
Denna drivs sedan 2020 av LASS och deras hantering av personuppgifter gäller då anmälan görs i deras system.