Personuppgifter

Hantering av personuppgifter i Himnabadet Stödförening
Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen, kallad GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla inom EU. GDPR har fokus på ett ökat integritetsskydd som reglerar behandling och lagring av personuppgifter.

Himnabadet följer nya förordningen vid hantering av personuppgifter om sina medlemmar. Personuppgifter finns lagrade för tre syften enligt nedan:

Medlemsförteckning
Medlemsförteckning är framtagen för att följa GDPR direktiven och 39§ Personuppgiftslagen.

Himnabadet lagrar medlemmars kontaktuppgifter (adress, email och telefonnummer) i syfte att nå ut till medlemmar med fakturor och information om badet. Telefonnummer lagras i syfte att nå ut till föräldrar vid olyckshändelser.

Adressuppgifterna lagras dels i inpasseringssystem vid badet, samt i ekonomisystemet (VISMA). Uppgifter raderas senast ett år efter att en medlem utträtt ur medlemskapet. Inga känsliga uppgifter lagras och informationen är enbart för internt bruk och kommer ej säljas eller ges till 3:e part.

Anställda
Himnabadet lagrar anställdas adressuppgifter samt personnummer. Informationen lagras som längst 1 år efter det verksamhetsår som den anställde senast tjänstgjort hos Himnabadet. Exempelvis, information om en anställd under sommaren 2017, lagras som längst till 2018-12-31.

Simskolalek/märkestagning.
Denna drivs sedan 2020 av LASS och deras hantering av personuppgifter gäller då anmälan görs i deras system.