Om Himnabadet

Himnabadet är ett utomhusbad som ägs och drivs av en ideell stödförening. Det betyder att allt arbete med drift, underhåll och skötsel sker på ideell basis.

Under sommaren har vi säsongsanställda ungdomar.

Himnabadet består av 3 bassänger, en 50-meters bassäng för badande som kan simma 25 meter, en mellanbassäng för icke simkunniga barn och en plaskdamm för de minsta.

Vår ambition är att hålla ca 24-25 grader i poolerna!

Bad i våra bassänger sker alltid på egen risk och Himnabadets regler ska följas. Dessa finns anslagna vid omklädningsrummen.