Arbetskvällar

Inför säsongen 2019 har vi valt att satsa på arbetskvällar fem onsdagar/torsdagar mellan kl. 18-20.

17 april: Klippa häckar och träd. Plocka upp grenar och räfsa upp under träd för att förbereda för gräsklippning.

24 april: Samma som 17 april.

2 maj: Rensa ogräs i plattorna och runt byggnaderna/bänkarna.

8 maj: Se över lekplatsen, fylla på sandlådan, kantskära gräset runt.

15 maj: Plocka fram bänkar, cafémöbler, leksaker, badvaktstorn, stegar etc inför starten.

Alla är välkomna att hjälpa till under dessa kvällar!
Om vi blir många som deltar så blir jobbet enklare.

Detta härliga gäng hjälpte till den 16 maj 2018!