Om föreningen

Himnabadet drivs av en ideell förening vilket innebär att alla medlemmar äger badet tillsammans och har ansvar för att det sköts om.
Under 2017 hade vi drygt 600 medlemshushåll och ca 35000 besökare.