Om föreningen

Himnabadet drivs av en ideell förening vilket innebär att alla medlemmar äger badet tillsammans och har ansvar för att det sköts om.
Under 2021 hade vi drygt 560 st. medlemshushåll och ca 37 000 besökare.