Om föreningen

Himnabadet drivs av en ideell förening vilket innebär att alla medlemmar äger badet tillsammans och har ansvar för att det sköts om.
Under de senaste tre åren har vi haft över 500 medlemshushåll.