Om föreningen

Himnabadet ägs och drivs av en ideell förening vilket innebär att alla medlemmar äger badet tillsammans och har ansvar för att det sköts om.
Under 2022 hade vi drygt 500 st. medlemshushåll och ca 36 300 besökare.