Om föreningen

Himnabadet drivs av en ideell förening vilket innebär att alla medlemmar äger badet tillsammans och har ansvar för att det sköts om.
Under 2018 hade vi drygt 750 st. medlemshushåll och ca 56 000 besökare.