Trasig trampolin!

Trampolinen är tyvärr trasig och kommer inte kunna repareras under denna säsong. Förbjudet att hoppa från det fundamentet!