Söndag 30 maj, sista arbetsdagen innan öppning!

Himnabadet drivs av en ideell förening vilket innebär att alla medlemmar äger badet tillsammans och har ansvar för att det sköts om.
Under 2020 hade vi drygt 570 st. medlemshushåll och ca 42 000 besökare.

Det är dags för årets sista arbetsdag innan öppning!
Drop-in mellan kl. 14.00-17.00. 
Alla är välkomna att hjälpa till med bl.a.:

  • Rensa ogräs i Thujahäcken
  • Klippa häckar och träd
  • Rensa ogräs runt byggnaderna/bänkar
  • Se över lekplatsen, fylla på sandlådan, kantskära gräset runt om

Beroende på hur många vi blir prioriterar vi bland uppgifterna.
Vi bjuder på fika mitt i till de som hjälpt till!!