Årsmöte 17/11

Himnabadsvänner!
Himnabadets stödförening kallar alla som löste medlemskort 2021 till årsmöte i Himnaskolans matsal, onsdag 17/11 kl 18.30.
Möteshandlingar kommer att finnas på mötet.
Välkomna!